Info Bratislava PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2004 - 1994)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia  / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, lopta, karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží tréningový odznak, obojstranný basketbalový dres a basketbalové trenky značky Spalding, Indoo-outdoor basketbalovú loptu značky Spalding, nálepku s logom kempu, spoločnú teamovú fotografiu, vitamínové nápoje spoločnosti Generica
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna
300290604_dv300290604_sv300290604_fv

Termín

 • 18. - 22. júl 2011, Pondelok - Piatok

Cena

 • 145 €  - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
 • 95 €  - denná forma tábora bez  ubytovania a s polovičnou penziou

Cena zahŕňa:

Stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) / polovičná penzia - obed pre neubytovaných, (obed, olovrant), ubytovanie, pitný režim, celodenný tréningový a kempový program, vstupy na plaváreň, súťaže o vecné ceny, stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, premietanie videofilmov, spoločné farebné fotografie, nálepky s logom kempu, kempový odznak, loptu značky Spalding, kempový basketbalový dres a trenírky

 • Ako potvrdenie svojej účasti na kempe do Vás žiadame o uhradenie hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100 ; ( v.s. rodné číslo, správa pre príj.: priezvisko )
 • Platby akceptuje do 27.6. 2011 (Levice)  POZOR! Účastníci budú akceptovaný podľa dátumu prijatia platby !! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Kapacita turnusu:

150 účastníkov. ( z toho iba 60 s ubytovaním )

Lokalita - miesto konania

orientan mapa ftv

 

Bratislava - Areál FTVŠ UK (Lafranconi)

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora

 • kvalitnú športovú haly s dvoma basketbalovými ihriskami
 • outdoorové basketbalové  ihriská „ Sport Court - Power Game"
 • plaváreň
 • tartanový bežecký ovál
 • trávnaté plochy
 • pieskové ihriská
 • ako aj ďalšie outdoor priestory

. Nachádza sa neďaleko Dunaja na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu.

orient mapa ba

MHD spojenie

Autobusy:

číslo 28, 29, 30, 31, 39

výstup na zastávke Lafranconi

Električky:

číslo 1,4,5,9,12,17

výstup na zastávke Lafranconi

 

Z hl. vlakovej stanice:

 

bus č. 93, výstup na Zochovej, prestup na bus č. 31; 39

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy:

 

trolejbus 206, výstup na Kolárovom nám., prestup na bus č. 31; 39
trolejbus 210, bus 21, výstup na Račianskom Mýte, prestup na bus č. 31; 39

Z autobusovej stanice Bajkalská:

 

priamo bus 39 smer Mlynská dolina

 

Viac info na

www.imhd.sk
www.supernavigator.sk


Kontakt

Bc. Lucia Vanková

Camp manažér

tel.: +421 905 436 162

e-mail: lucia@basketland.sk

 

Bc. Ondrej Kubala

Camp asistent

tel.: +421 948 000 128

e-mail: ondrej@basketland.sk


Ing. František Kubala

Manažér Basketland n.f.

tel.: +421 / 907 727 043

+421 / 911 727 043

e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang