Štartovné PDF Vytlačiť

 Mládežnícke kategórie:

Kategória: Banská Bystrica Bratislava Košice
A Mini Street MIX  zdarma zdarma  zdarma
B MIX ZŠ zdarma zdarma  zdarma
C Dievčatá  10,-€/team  10,-€/team  zdarma
D Juniori  10,-€/team  10,-€/team  zdarma

 

Seniorské kategórie:

Kategória: Banská Bystrica Bratislava Košice
E Ženy 16,-€/team 16,-€/team 16,-€/team 
F Muži 16,-€/team 16,-€/team  16,-€/team
G Open Mix 16,-€/team  16,-€/team  16,-€/team

 

Doplnkové kategórie:

Kategória: Banská Bystrica Bratislava Košice
H Old-Young  10,-€/team 10,-€/team   zdarma
I Open Fun
 10,-€/team  10,-€/team X
J VIP street
X X  na pozvánky
K Beach Basket 3x3
 X  10,-€/team  X


Úhrady

Prevodom, vkladom na účet v Tatrabanke: 2620734653/1100.

Variabilný symbol: kód prihláseného teamu

Správa pre prijímateľa: názov teamu/kategória/podujatie

(pr. Čistiaci prostriedok/muži/BB)

  V prípade platby od stredy pred turnajom a neskôr, najmä pri úhradách z inej banky ako TB, je nutné poslať kópiu prevodu mailom na :

lucia@basketland.sk a streetballtour@basketland.sk

( Ak tak neučiníte môže sa Vám stať, že Váš team nebude načas akceptovaný a nebudete zaradený do vyžrebovania vybraného turnaja. Štartovné Vám bude samozrejme vrátené po odčítaní manipulačného poplatku vo výške 2 eur,-/hráč)
 


spankbang