Info Piešťany PDF Vytlačiť
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2007 - 1997)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia  / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží tréningový odznak, basketbalovú mikinu s kapucou Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 28. júl - 1. august 2014, Pondelok - Piatok

Cena

 • 149 €  - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
 • 99 €  - denná forma tábora bez  ubytovania a s polovičnou penziou

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá neskorá večera) /  polovičná penzia pre neubytovaných (obed, olovrant),
 • ubytovanie,
 • pitný režim,
 • celodenný tréningový a kempový program,
 • vstupy na plaváreň,
 • basketbalová mikina s kapucňou Basketland,
 • tričko s logom kempu,
 • farebné fotografie,
 • odznak a nálepky s logom kempu,
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi,
 • premietanie videofilmov,
 • jazykový program „English is easy, basket is best“,
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny, 
 • výlety na kúpaliská a do okolia táborov /kúpalisko Eva, kúpeľný ostrov, Sĺňava,

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100 ; ( v.s. rodné číslo, správa pre príj.: priezvisko )
Platby akceptuje do 25.7. 2014 (Piešťany)  POZOR! Účastníci budú akceptovaný podľa dátumu prijatia platby !! Nie podľa termínu zaslania prihlášky

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky

Kapacita turnusu

 • 90 účastníkov

Lokalita - miesto konania

Športová hala a športový areál pri Gymnáziu Pierra de Coubertina
(domáca športová hala extraligového teamu Piešťanské čajky)

Adresa: Nám. SNP 9, Piešťany

Web: www.piestanskecajky.sk 


Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:


• Dve indoorové basketbalové ihriská

• Kvalitne vybavenú posilňovňu

• Outdoorové basketbalové ihriská „ Sport Court - Power Game" certifikované FIBA pre 3x3 basket

• Multifunkčné outdoorové ihriská i atletický areál

• ako aj ďalšie outdoor priestory

 

Ubytovanie a stravovanie

2-3 posteľové izby v domove mládeže Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera

Adresa: Stromová, 921 01 Piešťany

Web: http://www.hastropy.sk/


Kontakt

Bc. Lucia Vanková Maroš Helmécy
Project manažér Camp manger
tel.:      tel.: +421 918 738 207
e-mail:   lucia@basketland.sk e-mail: maros@basketland.sk
Ing. František Kubala
Manažér Basketland n.f.
+421 918 863 587
+421 911 727 043
e-mail:   fero@basketland.sk
 


spankbang