Info Piešťany PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2008- 1998)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku (záloha vopred + doplatok na mieste) a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdržítréningový odznak, basketbalový dres Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 27.-31. júl 2015, Pondelok - Piatok

Cena

 • 159 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (79 eur zálohová platba vopred + 80 eur platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • - 109 € - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (59 eur zálohová platba vopred + 50 eur platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá neskorá večera) / polovičná penzia pre neubytovaných (obed, olovrant)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • vstupy na plaváreň
 • basketbalový dres Basketland
 • tričko s logom kempu
 • farebné fotografie
 • odznak a nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100 ; ( v.s. rodné číslo, správa pre príj.: priezvisko )
Platby akceptujeme najneskôr týždeň pred začiatkom podujatia. POZOR! Účastníci budú akceptovaný podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore.Storno poplatky.

Kapacita turnusu

 • 65 účastníkov

Lokalita - miesto konania

Športová hala a športový areál pri Gymnáziu Pierra de Coubertina
(domáca športová hala extraligového teamu Piešťanské čajky)

Adresa: Nám. SNP 9, Piešťany

Web: www.piestanskecajky.sk


Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:


• Dve indoorové basketbalové ihriská

• Kvalitne vybavenú posilňovňu

• Outdoorové basketbalové ihriská

• Multifunkčné outdoorové ihriská i atletický areál

• Saunu a regeneračnú miestnosť

Ubytovanie a stravovanie

2-3 posteľové izby v domove mládeže Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera

Adresa: Stromová, 921 01 Piešťany

Web: http://www.hastropy.sk/

Kontakt

Bc. Marta Páleníková Maroš Helmécy
PR manager Technical manager
tel.: +421 914 239 753 tel.: +421 915 117 967
e-mail: media@basketland.sk e-mail: maros@basketland.sk
Ing. František Kubala
Camp manager
tel.: +421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang