Domov > Podujatia > Basketland Camp 2019 > Info > Liptovská Osada
Info Liptovská Osada PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste) a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží basketbalový dres Basketland, nálepky a odznaky s logom kempu, farebné fotografie, tričko s logom kempu, Basketland ruksak
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 29.júl - 02. august 2019, Pondelok - Piatok

Cena

V EURách (€):

 • 159 - 189 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 79,- € do 31.10.2018 , 89,- € do 31.01.2019, 99,- € do 30.04.2019, 109,- € do 20.07.2019, + 80,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 109 - 139 € - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (Záloha 59,- € do 31.10.2018 , 69,- € do 31.01.2019, 79,- € do 30.04.2019, 89,- € do 20.07.2019, + 50,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

V Českých korunách (CZK) – iba pre účastníkov z Českej republiky:

 • 4070 - 4835 CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 2020,- CZK do 31.10.2018 , 2275,- CZK do 31.01.2019, 2530,- CZK do 30.04.2019, 2785,- CZK do 20.07.2019, + 2050,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 2790 - 3555 CZK - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (Záloha 1510,- CZK do 31.10.2018 , 1765,- CZK do 31.01.2019, 2020,- CZK do 30.04.2019, 2275,- CZK do 20.07.2019, + 1280,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky+ desiata, obed+olovrant, večera, druhá neskorá večera) / polovičná penzia pre neubytovaných (obed+olovrant)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • basketbalový dres Basketland
 • tričko s logom kempu
 • ruksak Basketland
 • odznak s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny
 • fyzio cvičenie s certifikovanou fyzioteerapeutkou

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100; IBAN: SK71 1100 0000 0026 2073 4653 ( var.symbol: (prvých 6. číslic z rodného čísla), správa pre príjímateľa: priezvisko / Kempová skratka ( I. PN, II. PN., 3. Liptov)

Resp. pre účastníkov z Českej republiky na účet vedený v českých korunách (CZK) v Českej republike IBAN: CZ07 2010 0000 0024 0153 2656 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa: priezvisko Kempová skratka ( I. PN, II. PN., 3. Liptov))

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Kapacita turnusu

 • 50 účastníkov

Lokalita - miesto konania

Liptov - Liptovská Osada

Športový areál pri ZŠ a MŠ v Liptovskej Osade Adresa: Školská 57, Liptovská Osada, 034 73

Mapa:

Web: www.zsliptovosada.edu.sk/ubytovanie.html

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • telocvičňa s parametrami športovej haly pri ZŠ Kvačany
 • outdoorové basketbalové ihriská
 • atletická ovál
 • futbalové ihrisko ako aj ďalšie outdoor priestory
 • blízkosť príjemných turistických miest: Vlkolínec, Korytnica, Nízke Tatry, Veľká fatra

Kontakt

Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 911 445 458, +421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang