Domov > Podujatia > Basketland Camp 2019 > Basketland Team > Prihlásení tréneri
Prehľad potvrdených trénerov 2019

Trénerský Basketland team budú toto leto tvoriť nasledovní tréneri, ktorí potvrdili svoju účasť na Basketland campe v sezóne 2019 v Piešťanoch a Kvačanoch.

Ich vizitky, trénerské krédo, či ich hráčske a trénerské skúsenosti nájdete v ich profiloch, ktoré prinášame na tejto podstránke.Žiadne prihlášky.Prípadné bližšie informácie:

Ing. František Kubala

Manager Basketland n.f.
tel.: +421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk