Domov > Podujatia > Basketland Camp 2020 > Info > II. Piešťany - týždenný
Piešťany – týždenný PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 6 do 16 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste) , písomné prehlásenie rodičov, potvrdenie o zdravotnom stave a rešpektovanie hygienických opatrení
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží basketbalový dres Basketland, nálepky a odznaky s logom kempu, farebné fotografie, tričko s logom kempu, Basketland ruksak
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 03. – 07. august 2020, Pondelok – Piatok

Kapacita turnusu

 • 80 účastníkov

Cena

V EURách (€):

 • 189€ - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (109,- € do 20.07.2020, + 80,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

V Českých korunách (CZK) – iba pre účastníkov z Českej republiky:

 • 4835CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 2785,- CZK do 20.07.2020, + 2050,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky+ desiata, obed+olovrant, večera, druhá neskoršia večera)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • basketbalový dres Basketland
 • tričko s logom kempu
 • ruksak Basketland
 • odznak s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, basketbalovými osobnosťami
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny
 • fyzio cvičenie s certifikovanou detskou fyzioterapeutkou

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 266 003 40 10 / 1100; IBAN: SK4411000000002660034010 ( var.symbol:prvých 6. číslic z rodného čísla), správa pre prijímateľa: priezvisko / Kempová skratka (II. PN)

Resp. pre účastníkov z Českej republiky na účet vedený v českých korunách (CZK) v Českej republike IBAN: CZ07 2010 0000 0024 0153 2656 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa: priezvisko Kempová skratka (II. PN)

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

A v tomto ročníku je pre Vás otvorená možnosť úhrady pobytového týždenného Basketland campu formou rekreačných poukazov.

Pre využitie rekreačného dokladu od Vás potrebujeme zaslať mailom Vaše fakturačné údaje vopred na basketland@basketland.sk , resp. uhradiť obe platby (ako zálohovú /109e/, tak i registračnú /80e/) bezhotovostne min. deň pred nástupom na kemp. Faktúra za pobyt Vám bude zaslaná elektronicky v prvý deň Basketland campu. Pre viac info kontaktujte kemp manažéra)

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Lokalita - miesto konania

DIPLOMAT ARÉNA, Basketbalové centrum Piešťany
(domáca športová hala extraligového teamu Piešťanské čajky)
Adresa: Kuzmányho 15, 92101 Pieštany

Športová hala a novozrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Pierra de Coubertina
Adresa: Nám. SNP 9, Piešťany

Web: www.piestanskecajky.sk

Oba areály poskytujú ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • 4. indoorové basketbalové ihriská
 • Kvalitne vybavenú posilňovňu
 • Outdoorové basketbalové ihriská
 • Nové multifunkčné tartanové outdoorové ihriská i atletický areál
 • Saunu a regeneračnú miestnosť

Ubytovanie a stravovanie

2-3 posteľové izby v domove mládeže Strednej odbornej školy záhradníckej

Adresa: Brezová 2, Piešťany

Web: https://szaspn.edupage.org/

Hygienické opatrenia

Sme pripravení priniesť mladým baskeťákov a baskeťáčkam nezabudnuteľné zážitky pri Basketland campe aj na toto leto, no zároveň zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné. Posnažíme sa teraz ešte viac ako po iné roky pri príprave campov spoľahnúť na overených ľudí z radov trénerov, asistentov a organizátorov a využiť bohaté 14. ročné skúsenosti s organizáciou letným táborov. Rozhodne nechceme nič podceniť a posledné týždne sa intenzívne pripravujeme na prípravu limitovaných termínov Basketland campov aj v tejto novej situácií.

Čo robíme a aké opatrenia plánujeme zaviesť na leto 2020:

Máme nižšie počty detí – limitovaná kapacitu pre pobytový tábor v Piešťanoch 80 detí

Vyžadujeme upravené čestné vyhlásenia a potvrdenia od lekára od všetkých účastníkov (doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19).

Každý pobytový tábor nahlasujeme na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a všetky zariadenia prejdú jeho kontrolou.

Zavedieme vstupnú zdravotnú kontrolu s meraním teploty pri vstupe do tábora.

Osobám, ktoré nie sú ubytované v zariadení alebo pracovníkom zariadenia bude zamedzený prístup mimo verejných priestranstiev a časti areálu.

Budeme dôrazne dbať na umývanie rúk, osobnú hygienu a poriadok na izbách.

Zabezpečíme pravidelné denné upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom.

Dohliadneme na pravidelné vetranie izieb počas celého tábora.

Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom vzduchu.

Sme pripravení zabezpečiť zvýšenú informovanosť rodičov o zdravotnom stave dieťaťa počas tábora.

Všetci naši tréneri, asistenti i organizátori, ako aj zamestnanci zariadenia musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti.

Sme pripravení na prípadne zmeny výletov, aby sme sa vyhli rizikovým zariadeniam s vyššou koncentráciou ľudí – budeme sa riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zdravotníci v tábore budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.

Izolačná miestnosť bude zabezpečená v každom stredisku podľa platných nariadení.

Nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestorov areálu/zariadenia.

Aktuálnu situáciu stále monitorujeme. Sme v neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou SR. Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie. V prípade otázok sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi vám odpovieme.

Basketland campy budú pripravené podľa aktuálnym hygienických nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR: Viac informácii

Dokumenty rodičov pre na stiahnutie:

Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka

Formulár o súhlase rodičov

Kontakt

Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 907 986 706,
+421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang