Domov > Podujatia > Streetball Tour 11 > Info > Propozície
Propozície SSA pre Streetball Tour 2011 PDF Vytlačiť

TeamLogo SSA

Na súpiske teamu sú minimálne traja maximálne piati hráči. Družstvo tvoria traja hráči a dvaja náhradníci. V kategórii Open Mix musí byť na súpiske minimálne jedno dievča, taktiež musí byť po celý čas na ihrisku. V prípade zranenia dievčaťa, ak družstvo nemá žiadne iné dievča na súpiske, záleží od súpera, či sa bude v zápase pokračovať.  Ak súper súhlasí, zápas sa dohrá dokonca (aj v počte dvaja hráči), ak súper nesúhlasí, zápas sa končí kontumáciou 16:0 bez pridelenia bodu. V kategórii OPEN FUN nemusí byť dievča na súpiske, na súpiske nesmie byť žiadny extraligový alebo prvoligový hráč/hráčka. V kategórii OLD-YOUNG družstvo tvoria dvaja hráči a dvaja náhradníci.

Štartovné

 

 

"A Kategória" Mini Street ZŠ

"B Kategória" Mix ZŠ

 

 

  • 4 eur,-/hráč(neregistrovaný vSSA)
  • 3 eur,-/hráč(registrovaný vSSA)

 

 

 

"C Kategória" 16-19 CHLAPCI

 


  • 4 eur,-/hráč(neregistrovaný vSSA)
  • 3 eur,-/hráč(registrovaný vSSA)

 

"D Kategória" MUŽI

"E Kategória" Open Mix

"F Kategória" OPEN FUN

 

 

  • 5 eur,-/hráč(neregistrovaný vSSA)
  • 4 eur,-/hráč(registrovaný vSSA)

 

"G Kategória" OLD-YOUNG


  • 2 eur,-/hráč

 

Úhrady

Úhrada (iba vopred!!! - najneskôr do štvrtka pred turnajom (23:00))

Číslo účtu: 26 12 95 09 97 / 1100 Tatrabanka

V prípade platby od stredy pred turnajom a neskôr, najmä pri úhradách z inej banky ako TB, je nutné poslať kópiu prevodu mailom na :

lucia@basketland.sk

( Ak tak neučiníte môže sa Vám stať, že Váš team nebude načas akceptovaný a nebudete zaradený do vyžrebovania vybraného turnaja. Štartovné Vám bude samozrejme vrátené po odčítaní manipulačného poplatku vo výške 2 eur,-/hráč)

Prezentácia

Pri prezentácii sa každé družstvo musí preukázať vytlačenou súpiskou družstva s menami všetkých hráčov (môžete si stiahnuť z webu) a zároveň preukázať ich totožnosť (OP, školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou!), aby bolo možné overiť splnenie vekovej hranice jednotlivých kategórií (max. resp. min. vek). Hráč môže byť uvedený v jednej kategórii len na súpiske jedného družstva počas jedného podujatia. V prípade, že na zápas nastúpi nezaregistrovaný hráč, družstvo kontumačne prehráva 12:0 bez pridelenia bodu a je vyradené z celého turnaja bez možnosti vrátenia štartovného.

Družstvo pri prezentácii určí kapitána, ktorý bude družstvo zastupovať. Kapitán musí byť schopný kedykoľvek počas turnaja preukázať totožnosť hráčov svojho družstva. Jeho povinnosťou je tiež oboznámiť seba i svoj team s pravidlami, podmienkami propozícií súťaže, ako aj s prípadnými organizačnými zmenami v hracom pláne na informačnej tabuli. Novou povinnosťou kapitána, je v prípade výhry v danom zápase, odniesť zápis o stretnutí označenému pracovníkovi SSA.

Kategórie

 

"A Kategória"

Nadácie Slovenskej sporiteľne

Mini Street ZŠ

 

 

ročník narodenia 1999 a mladší žiaci ZŠ.

"B Kategória"

Zober loptu, nie drogu

Mix ZŠ

 

 

ročník narodenia 1996 a mladší žiaci ZŠ.

"C Kategória"

Streetsportline

16-19 CHLAPCI

 

 

ročník narodenia 1992 a mladší.

"D Kategória"

Precol

MUŽI

 

 

voľná kategória pre pánov.

"E Kategória"

Basketland

Open Mix

 

 

voľná kategória, dievča na ihrisku po celý hrací čas povinnosťou.

"F Kategória"

Koratex

OPEN FUN

 

 NOVINKA! - voľná kategória,  určená pre fanúšikov, sponzorov a priateľov streetballu. V tejto kategórii nemôže nastúpiť žiadny hráč ani hráčka Extraligy či 1.ligy a na súpiske nemusí byť dievča.

"G Kategória"

 Spalding

OLD-YOUNG

 

NOVINKA! - kategória určená pre dvojice. Hráči musia byť rodinnými príslušníkmi, YOUNG - ročník narodenia 1996 a mladší a  OLD - ročník narodenia 1981 a starší.

 

Hrací systém:

Hrá sa v skupinách každý s každým. Zo skupiny sa postupuje do 16,8 alebo 4-členného play-off, kde sa hrá vyraďovacím systémom. V prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje:

1. vzájomný zápas - tabuľka vzájomných zápasov

2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov

3. vyšší počet strelených bodov z tabuľky vzájomných zápasov

4. rozdiel celkového skóre

5. vyšší počet strelených bodov celkovo

6. skrátený zápas (8 minút alebo 8 bodov)

NOVINKOU v hracom systéme je, že sa dohráva aj spodná časť tabuľky a podobne sa dohráva aj o 5.-8miesto.

Počet skupín i počet postupujúcich sa určí na základe počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému turnaja. Organizátor je si vyhradzuje právo na dodanie rozlišovacích tričiek, dresov či súprav na vybrané zápasy a súťažiace družstvá súhlasia s podmienkou nutnosti nastúpiť v tomto športovom odeve v určených zápasoch.

UPOZORNENIE

Ak sa družstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút po predpokladanom začiatku zápasu, prehráva zápas kontumačne 12:0 bez nároku na bod. Protesty sa prijímajú do 10 minút po skončení zápasu. Družstvo pri protestoch zastupuje kapitán. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15 eur,-, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená. Zaplatením štartovného resp. účasťou na turnaji účastník - hráč súhlasí s podmienkami organizátorov uvedenými v týchto pravidlách turnaja a tieto akceptuje. Organizátori sú oprávnení vyhotoviť a uverejňovať obrazové a zvukové záznamy účastníkov turnaja bez ich ďalšieho súhlasu v akomkoľvek mediálnom prostriedku.

 


spankbang