Domov > Novinky > Basketland n.f. > BL Camp > Basketland camp nadviazal medzinárodnú spoluprácu s medzinárodným basketbalovým kempom – Alexander Nikolič ZLATIBOR
Basketland camp nadviazal medzinárodnú spoluprácu s medzinárodným basketbalovým kempom – Alexander Nikolič ZLATIBOR
20 June 2014 BL Camp Written by Marek Ribánsky

Basketland-campu sa v spolupráci s mládežníckym basketbalovým klubom MBK Karlovka podarilo v uplynulej sezóne nadviazať medzinárodnú spoluprácu s jedným z historicky najsilnejších a najkvalitnejších basketbalových kempov Alexander Nikolič - Zlatibor. Výstupom spolupráce je výmena trénerov i hráčov na vybraných júlových turnusoch v kempoch na Slovensku i v Srbsku. Hlavným trénerom Basketland campu 2014 v Leviciach bude srbský odborník Goran Miljevič a následne sa slovenská skupina hráčov i trénerov vyberie do srbského Zlatiboru.

O tom, čo spolupráci predchádzalo, ako vznikla, kde sa realizuje a ktorým smerom sa má uberať sme sa porozprávali so správcom Basketland n.f. a šéftrénerom MBK Karlovka Františkom Kubalom.


Kedy a kde vznikol zámer nadviazať medzinárodnú medzikempovú spoluprácu?

Na úvod tu bola iba smelá a pekná myšlienka. Myšlienka vymieňať si skúsenosti s výchovou basketbalistov, s mládežníckym program, s učením správnej techniky  ako aj s fungovaním mládežníckych klubov a kempov s trénermi vyspelej a úspešnej Srbskej basketbalovej školy. A nasledovala tradične, postupne a trpezlivo  „cesta od predstáv k realizácii“.

Ako sa teda rodila „cesta od predstáv k realizácii“?

Na úvod nám významne pomohol basketbalový priateľ zo Srbska žijúci na Slovensku Ljuban Vukmirovič. Pomohol vykomunikovať a zorganizovať „nultý ročník spolupráce“, v ktorom sa počas minulého leta zúčatnila desiatka slovenských hráčov z Bratislavy, Malaciek, Senca i Humenného júlového Zlatibor kempu Spolu s hráčmi sa kempu zúčastnila i trénerka MBK Karlovka a BO Gabbo Senec Gabika Rebrošová.
Následne sa dvom hráčom Davidovi Abrhámovi a Jovanovi Vukmirovičovi podarilo predĺžiť si pobyt v Srbsku a vyskúšať si Profi camp Zlatibor.

Čo nasledovalo, ako sa následne plánovala spolupráca?

Hráči i trénerka prišli z kempu nadšení, pochvaľovali si spoluprácu, metodiku tréningov, komunikáciu s domácimi trénermi, detailizáciu v tréningovom procese, ako aj následné hodnotenie silných a slabých stránok jednotlivých hráčov. Následne sme pozvali zástupcov organizátorov i trénerov Zlatiboru na medzinárodný turnaj International Basket Cup Senec (IBC Senec). Naše pozvanie prijali, v septembri 2013 sa turnaja zúčastnili,  priamo v zápasoch sledovali našich hráčov, prezentovali aj otvorenú tréningovú jednotku formu malej trénerskej kliniky. Na turnaji IBC Senec 2013 tiež venovali cenu „You are the future - Zlatibor“ pre dvoch talentovaných slovenských hráčov. Okrem basketbalovej roviny, mala ich návšteva aj tú diplomatickú, na ktorej sme si vo formálnych i neformálnych debatách nastavili základný rámec spolupráce na ďalšie 3 sezóny.

Kedy a kde sa bude realizovať v tomto ročníku?

V tejto sezóne sme už absolvovali basketbalovú tréningovo-zápasovú stáž so žiakmi, kadetmi a juniormi MBK Karlovka v špičkovom klube Červenej hviezdy Belehrad, kde sme odtrénovali viacero otvorených tréningových jednotiek aj s trénermi Zlatiboru.
Okrem toho nám manažér Zlatiboru sprostredkoval aj prípravný zápas pre náš mladý študentský mužský team s I.ligovým teamom Nového Sadu, kde sme dohodli aj letné termíny kempových návštev.
Najbližšie bude nasledovať nosná časť spolupráce, výmena trénerov a hráčov na našich tradičných kempoch. Najskôr príde pozvaný Srbský tréner Goran Miljevič. na náš Basketland camp v Leviciach začiatkom júla, kde bude viesť tréningový proces i trénerskú kliniku. Následne recipročne bude mať spolu so slovenskou skupinou hráčov vycestovať náš vybraný tréner, ktorí bude môcť načerpať vedomosti a skúsenosť zo srbskej basketbalovej školy.

Čo plánujete do budúcnosti v medzinárodnej spolupráci, spomínali ste, že je dohodnutá na 3 roky?

Verím, že sa letné tábory budú prínosom pre obe strany. My strategicky pripravujeme ďaľšie mesto na mape Basketland campov – Piešťany, ktoré nám príde svojou polohou i prostredím atraktívnejšie pre väčší medzinárodný kemp. Následne chceme srbských partnerov opäť pozvať na Slovensko, na turnaj, kliniku, prípadne dlší pobyt formou stáže vo vybranom mládežníckom klube, ktorý prejaví záujem. Aj srbská strana nám opätovne ponúka stáž v Belehrade, tak verím, že sa nám ju podarí pripraviť tak ako pre trénerov, tak aj pre hráčov a absolvujeme cennú medzinárodnú konfrontáciu, tak potrebnú pre našich hráčov i trénerov. Tri roky sú iba dohodnutým časovým rámcom na to, aby sme našli najvhodnejšie formy, termíny a lokality pre spoluprácu, ktorá bude obojstranne prospešne fungovať.
Mala by byť plánovaná, pravidelná, obojstranne atraktívna, vyvážená a výhodná. Verím, že sa nám ju v tomto strednodobom 3. ročnom horizonte podarí rozbehnúť, tak aby sa po odstránení „detských chorôb“ mohla dlhodobo a pravidelne realizovať. Na druhej strane sa to môže aj nepodariť, preto tu máme horizont troch rokov, po ktorom si sadneme, partnerstvo vyhodnotíme a keby jednej zo strán neprinášalo plánovaný úžitok, budeme mať tú odvahu si priateľsky podať ruky a povedať, mrzí nás to, ale nevyšlo to. Samozrejme si myslíme, že v marazme v akom funguje mládežnícka medzinárodná konfrontácia u nás, je táto spolupráca užitočná a života schopná, najmä pre slovenskú stranu.

Ďakujeme za rozhovor a držíme v smelých plánoch palce.

Viac info o kempoch nájdete na www.basketland.sk a www.zlatibor.sr

Video z BL camp 2013: https://www.youtube.com/watch?v=7vQmSfieVn4


 
Basketland Novinky

Galéria

 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria


spankbang