Info Levice PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2009 - 1999)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku (záloha vopred + doplatok na mieste) a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli, týždenná forma - plná penzia / denná forma - pol penzia: obed a olovrant (možnosť doobjednať si večere)
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží basketbalový dres Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 4.-8. júla 2016, Pondelok - Piatok

Cena

 • 159 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (79 eur zálohová platba vopred + 80 eur platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • - 109 € - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (59 eur zálohová platba vopred + 50 eur platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá neskorá večera) / polovičná penzia pre neubytovaných (obed, olovrant)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • vstupy na plaváreň
 • basketbalový dres Basketland
 • tričko s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100; IBAN: SK71 1100 0000 0026 2073 4653 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa.: priezvisko )
Platby akceptujeme najneskôr týždeň pred začiatkom podujatia.

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Kapacita turnusu

 • 60 účastníkov

Lokalita - miesto konani

Levice - mestský športový areál

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • tri kvalitné športové haly - extraligová Športová hala (Turecký rad 5), Dom športu i telocvičňu T18
 • mestskú plaváreň
 • regeneračnú linku
 • outdoorové basketbalové ihriská
 • trávnaté futbalové ihriská
 • ako aj ďalšie outdoor priestory


Zväčšiť mapu

Ubytovanie a stravovanie

3-4 posteľové izby v domove mládeže SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku a 2-3 posteľové izby v domove mládeže Obchodnej akadémie
Adresa: Levice, Na lúkach 18, Levice


Zväčšiť mapu

Kontakt

Bc. Marta Páleníková Maroš Helmécy
PR manager Technical manager
tel.: +421 914 239 753 tel.: +421 915 117 967
e-mail: media@basketland.sk e-mail: maros@basketland.sk
Ing. František Kubala
Camp manager
tel.: +421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang