Info Piešťany PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2009- 1999)
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste) a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží basketbalový dres Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 03.-07. júl 2017, Pondelok - Piatok

Cena

 • 159 - 179 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 79,- € do 31.12.2016 , 89,- € do 31.03.2017, 99,- € do 30.06.2017, + 80,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • - 109 - 129 € - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (Záloha 59,- € do 31.12.2016 , 69,- € do 31.03.2017, 79,- € do 30.06.2017, + 50,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky+desiata, obed+olovrant, večera, druhá neskorá večera) / polovičná penzia pre neubytovaných (obed+olovrant)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • výlet loďou v centre Piešťan
 • basketbalový dres Basketland
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100; IBAN: SK71 1100 0000 0026 2073 4653 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa.: priezvisko )
Platby akceptujeme najneskôr týždeň pred začiatkom podujatia.

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Kapacita turnusu

 • 200 účastníkov

Lokalita - miesto konania

DIPLOMAT ARÉNA, Basketbalové centrum Piešťany
(domáca športová hala extraligového teamu Piešťanské čajky)
Adresa: Kuzmányho 15, 92101 Pieštany

Športová hala a novozrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Pierra de Coubertina
Adresa: Nám. SNP 9, Piešťany

Web: www.piestanskecajky.sk

Oba areály poskytujú ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • 4. indoorové basketbalové ihriská
 • Kvalitne vybavenú posilňovňu
 • Outdoorové basketbalové ihriská
 • Nové multifunkčné tartanové outdoorové ihriská i atletický areál
 • Saunu a regeneračnú miestnosť

Ubytovanie a stravovanie

2-3 posteľové izby v domove mládeže Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera

Adresa: Stromová, 921 01 Piešťany

Web: http://www.hastropy.sk/

Kontakt

Mgr. Marta Páleníková Ing. Ľubka Fáberová
PR manager Camp manager
tel.: +421 914 239 753 tel.: +421 903 241 906
e-mail: media@basketland.sk e-mail: lubka@basketland.sk
Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 918 863 587
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang