Domov > Podujatia > Basketland Camp 2021 > Info > II. Piešťany - denný
Piešťany – denný PDF Vytlačiť
 • camp je organizovaný formou denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 15 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste) , písomné prehlásenie rodičov, potvrdenie o zdravotnom stave a rešpektovanie aktuálnych hygienických opatrení
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli (denná forma - desiata, obed, olovrant)
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží tričko s logom kempu, Basketland ruksak , nálepky a odznaky s logom kempu, farebné fotografie
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna: príchod denne v čase od 8.00-8.30 , odchod od 17.00-17.30

Termín

 • 05. – 09. júla 2021, Pondelok – Piatok

Kapacita turnusu

 • 20 účastníkov

Cena

V EURách (€):

 • 129€ - denná forma tábora 
  • (79,- € do 25.06.2021, + 60,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie (desiata, obed+olovrant)
 • pitný režim
 • denný tréningový a kempový program
 • tričko s logom kempu
 • ruksak Basketland
 • odznak s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, basketbalovými osobnosťami
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny
 • fyzio cvičenie s certifikovanou detskou fyzioterapeutkou

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 266 003 40 10 / 1100; IBAN: SK4411000000002660034010 ( var.symbol: prvých 6. číslic z rodného čísla), správa pre prijímateľa: priezvisko / Kempová skratka (II. PN - denny)

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Lokalita - miesto konania

Telocvičňa a outdoorový športový areál Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera

Adresa: Stromová, 921 01 Piešťany

Web: http://www.hastropy.sk/

DIPLOMAT ARÉNA, Basketbalové centrum Piešťany
(domáca športová hala extraligového teamu Piešťanské čajky)
Adresa: Kuzmányho 15, 92101 Pieštany

Web: www.piestanskecajky.sk

Oba areály poskytujú ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • 4. indoorové basketbalové ihriská
 • Kvalitne vybavenú posilňovňu
 • Outdoorové basketbalové ihriská
 • Nové multifunkčné tartanové outdoorové ihriská i atletický areál
 • Saunu a regeneračnú miestnosť

Hygienické opatrenia

Sme pripravení priniesť mladým baskeťákov a baskeťáčkam nezabudnuteľné zážitky pri Basketland campe aj na toto leto, no zároveň zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné. Posnažíme sa teraz ešte viac ako po iné roky pri príprave campov spoľahnúť na overených ľudí z radov trénerov, asistentov a organizátorov a využiť bohaté 15. ročné skúsenosti s organizáciou letným táborov. Rozhodne nechceme nič podceniť a posledné týždne sa intenzívne pripravujeme na prípravu limitovaných termínov Basketland campov aj v tejto novej situácií.

Čo robíme a aké opatrenia plánujeme zaviesť na leto 2021:

Máme nižšie počty detí – limitovaná kapacitu pre pobytový tábor v Piešťanoch 60 detí

Vyžadujeme upravené čestné vyhlásenia a potvrdenia od lekára od všetkých účastníkov (doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19) + prípade nutných osôb, ktoré nespadajú do kategórie do 10r., podľa zverejnených pravidiel z Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dňa 17.6. aj negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku !!!

Každé pobytové sústredenie nahlasujeme na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a všetky zariadenia prejdú jeho kontrolou.

Zavedieme vstupnú zdravotnú kontrolu s meraním teploty pri vstupe do campu.

Osobám, ktoré nie sú ubytované v zariadení alebo pracovníkom zariadenia bude zamedzený prístup mimo verejných priestranstiev a časti areálu.

Budeme dôrazne dbať na umývanie rúk, osobnú hygienu a poriadok na izbách.

Zabezpečíme pravidelné denné upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom.

Dohliadneme na pravidelné vetranie izieb počas celého tábora.

Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom vzduchu.

Sme pripravení zabezpečiť zvýšenú informovanosť rodičov o zdravotnom stave dieťaťa počas tábora.

Všetci naši tréneri, asistenti i organizátori, ako aj zamestnanci zariadenia musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti.

Sme pripravení na prípadne zmeny výletov, aby sme sa vyhli rizikovým zariadeniam s vyššou koncentráciou ľudí – budeme sa riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zdravotníci v tábore budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.

Izolačná miestnosť bude zabezpečená v každom stredisku podľa platných nariadení.

Nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia.

Aktuálnu situáciu stále monitorujeme. Sme v neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou SR. Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie. V prípade otázok sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi vám odpovieme.

Basketland campy budú pripravené podľa aktuálnym hygienických nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR: Viac informácii

Dokumenty rodičov pre na stiahnutie:

Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka

Formulár o súhlase rodičov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Platné hygienické usmernenia:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí z dňa 17.6. 2021

216 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Pravidlá pre hromadné podujatia

Kontakt

Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 907 986 706,
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang