Domov > Basketland Camp 2024 > Info > III. Summer Camp Piešťany
Info Summer Basketland Camp Piešťany PDF Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie campového príspevku (záloha vopred + doplatok na mieste), súhlas rodičov, potvrdenie od lekára, prehlásenie o bezinfekčnosti
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia , denná forma: desiata, obed, olovrant
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží Basketland-ový dres, Basketland ruksak , športová flaška s logom kempu, odznaky s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu, pero s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 22. – 26. júla 2024, Pondelok – Piatok

Kapacita turnusu

 • 240 účastníkov
 • (220 týždennou formou / 20 dennou formou)

Cena

Týždenná forma

V EURách (€) - pre SVK účastníkov + zahraničných mimo ČR:

 • 279 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 129,- € do 31.12.2023, + 150,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 289 - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 139,- € do 31.5.2024, + 150,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 299 - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 149,- € od 1.6.2024, + 150,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

V Českých korunách (CZK) – iba pre účastníkov z Českej republiky:

 • 6975 CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 3225,- CZK do 31.12.2023., 3750,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 7225 CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 3475,- CZK do 31.5.2024., 3750,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 7475 CZK - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 3725,- CZK od 1.6.2024., 3750,- CZK platba na mieste pri nástupe do kempu)

Denná forma

 • 159 € - denná forma tábora bez ubytovania
  • (záloha 89,- € do 31.12.2023, + 70,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 169 - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 99,- € do 31.5.2024, + 70,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 175 - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (záloha 105,- € od 1.6.2024, + 70,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky+ desiata, obed+olovrant, večera, druhá neskoršia večera) / desiata, obed + olovrant pre neubytovaných
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • Basketland dres
 • športová flaška s logom kempu
 • ruksak Basketland
 • odznak s logom kempu
 • farebné fotografie
 • nálepky s logom kempu
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, basketbalovými osobnosťami
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny
 • fyzio cvičenie s certifikovanou detskou fyzioterapeutkou
 • kondičné a atletické tréningy s kondičným trénerom
 • Výlet do mesta v Piešťanoch
 • Vstup do Wellness centra WeliaLand v Piešťanoch

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 266 003 40 10 / 1100; IBAN: SK4411000000002660034010 ( var.symbol:prvých 6. číslic z rodného čísla), správa pre prijímateľa: priezvisko / Kempová skratka (III. Summer Piešťany)

Resp. pre účastníkov z Českej republiky na účet vedený v českých korunách (CZK) v Českej republike IBAN: CZ07 2010 0000 0024 0153 2656 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa: priezvisko Kempová skratka (III. Summer Piešťany)

POZOR! Účastníci budú akceptovaní v poradí podľa dátumu potvrdenia prihlášky zaslaním zálohovej platby! (Nie podľa dátumu vyplnenia prihlášky)


Rekreačné poukazy

Aj v tomto ročníku je pre Vás otvorená možnosť úhrady pobytového týždenného Basketland campu formou rekreačných poukazov.

Pri využití rekreačného poukazu odporúčame obe platby realizovať rovnakou bezhotovostnou formou, v ideálnom prípade jednou platbou (úhrada zálohovej platby i registračného príspevku naraz).

Viac info o využití rekreačných poukazov nájdete tu:
Rekreačné poukazy - Všetky informácie na jednom mieste


Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.


Lokalita - miesto konania

DIPLOMAT ARÉNA, Basketbalové centrum Piešťany
(domáca športová hala Eurocupového a extraligového teamu Piešťanské čajky)
Adresa: Kuzmányho 15, 92101 Pieštany

WEB: KLUB Diplomat arena - Piešťanské čajky

Športová hala a športový areál pri Gymnáziu Pierra de Coubertina
Adresa: Nám. SNP 9, Piešťany

Web: gypy.edupage.org

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • 2 indoorové basketbalové ihriská
 • Outdoorové multifunkčné ihriská
 • Basketbalové tartanové outdoorové ihriská i atletický areál
 • Posilňovňu


Ubytovanie a stravovanie

2-3 posteľové izby v domove mládeže Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera

Adresa: Stromová, 921 01 Piešťany

Web: http://www.hastropy.sk/


Dokumenty pre rodičov na stiahnutie:

Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka

Formulár o súhlase rodičov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


Kontakt

Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 907 986 706,
e-mail: fero@basketland.sk
 


spankbang