Domov > Novinky > Basket portál > Tréneri > Semináre s Ivanom Vojtkom
Semináre s Ivanom Vojtkom
07 May 2009 Tréneri Written by Administrator
Združenie trénerov pripravuje 3 semináre s basketbalovým odborníkom IVANOM VOJTKOM, momentálne trénerom nemeckého klubu Karlsruhe. Jednotlivé semináre sa uskutočnia v troch regiónoch Slovenska, prvý sa uskutoční 17 mája v Košiciach, druhý 23. mája v Banskej Bystrici a posledný tretí sa uskutoční 30.mája v Bratislave. Všetky tieto semináre majú náväznosť jednotlivých tém. V každom meste si lektor seminára Ivan Vojtko pozval aj hostí (Štefana Sviteka trénera majstrovskej MBK Košice, Milana Černického reprezentačného trénera mužov a Petra Bálinta trénera družstva BK Prostejov českej Mattoni extraligy). Jednotlivé semináre sa rátajú ako regionálny seminár, t.j. ako jeden malý seminár. Tréneri pre uznanie licencie na nové hracie obdobie potrebujú absolvovať dve malé semináre. Združenie trénerov pripravuje ešte okrem týchto seminárov licenčný seminár (veľký seminár), ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci september, za účasti fiba lektora.

 

Mgr. Ivan Kurilla v.r.

zastupujúci predseda ZT SBA

 

Obsah pozvánky:

 

P O Z V Á N K A

na regionálne semináre s Ivanom Vojtkom trénerom Karlsruhe

1. Seminár - Hra 1:1, základ basketbalovej hry, osobná tímová obrana - základ úspechu v modernom basketbale

Vedľajšie témy: loptová technika a technika obrannej činnosti,

osobné obranné systémy

Termín: 17. mája 2009 (nedeľa)

Miesto: Športová hala Infiniti aréna, Pri Jazdiarni 1, Košice

Organizátori: ZT SBA, SBA

Lektor: PaedDr. Ivan Vojtko

Hosť: Ing. Štefan Svitek (tréner Euroligového družstva MAXIMA Košice)

Poplatok za seminár: 7€, uhrádza sa pri prezentácii.

 

Program 1. Seminára:

17. mája 2009 (nedeľa)

8,30 hod – prezentácia účastníkov

9,00- 13,00 hod – teória a prax - Vojtko

13,00 - 14,00 hod – prestávka

14,00 – 15,30 hod – teória a prax

1,500 - 16,00 hod – teória a prax - Svitek

17,00 hod – diskusia k prednášanej téme, literatúra atď.

 

2. Seminár Hra 2:2, 3:3, 4:4, postupný útok proti osobnej obrane

Vedľajšie témy: Rýchly protiútok, útok proti zónovej obrane,

skupinová taktika, systémy RP a postupného útoku

Termín: 23. mája 2009 (sobota)

Miesto ZMENA: Banská Bystrica - ŠH Obchodná akadémia, Tajovského ul . (vedľa Lidla)

Organizátori: ZT SBA, SBA

Lektor: PaedDr. Ivan Vojtko

Hosť: Milan Černický - reprezentačný tréner mužov

Poplatok za seminár: 7€, uhrádza sa pri prezentácii.

Program 2. Seminára:

23. mája 2009 (sobota)

8,30 hod – prezentácia účastníkov

9,00- 13,00 hod – teória a prax - Vojtko

13,00 - 14,00 hod – prestávka

14,00 – 15,30 hod – teória a prax - Vojtko

15,00 - 16,00 hod – teória a prax - hosť

17,00 hod – diskusia k danej téme, literatúra atď.

 

 

3. Seminár – Plánovanie sezóny, týždenný mikrocyklus v priebehu

sezóny, letná príprava s dôrazom na kondičnú prípravu

Vedľajšie témy: Tréner, basketbalová filozófia, výber a skladanie

družstva, cvičenia pre trojice (9 hráčov), cvičenia pre

štvorice (8 hráčov)

Termín: 30. mája 2009 (sobota)

Miesto: Bratislava, Junácka 6 – Dom športu – športová hala

Organizátori: ZT SBA, SBA

Lektor: PaedDr. Ivan Vojtko

Hosť: Ing. Peter Bálint (tréner MBL družstva Prostějov)

Poplatok za seminár: 7€, uhrádza sa pri prezentácii.

Program 3. Seminára:

30. mája 2009 (sobota)

8,30 hod – prezentácia účastníkov

9,00- 13,00 hod – teória a prax - Vojtko

13,00 - 14,00 hod – prestávka

1400 – 15,30 hod – teória a prax - Vojtko

15,00 - 16,00 hod – teória a prax - Bálint

17,00 hod – diskusia k danej téme, literatúra atď.

 

informácie na www.baskettrener.sk

 

ZT SBA Združenie trénerov SBA

 
Basketland Novinky

Galéria

 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria


spankbang