Domov > Novinky > Basket portál > Tréneri > Noví tréneri s najvyššou kvalifikáciou
Noví tréneri s najvyššou kvalifikáciou
15 July 2009 Tréneri Written by basketland
Pred skúšobnou komisiou úspešne obhájili záverečnú prácu a zodpovedali na otázky z predmetov záverečnej skúšky Teórie a didaktiky športu a Teórie a didaktiky športovej špecialzácie basketbal títo tréneri:

Juraj Adamčík, Iveta Bieliková, Miroslav Grznár, Gabriela Husárová, Mgr. Jana Janáčková, Ing. Peter Kováčik, Ing. Ladislav  Kozmon, Karol Kučera, Mgr. Miloslav Michálik,  Mgr. Stanislav Onuška, Mgr. Michal Porubčan, Mgr. Martin Pospíšil, Roman Renert, Ing. Beáta Renerová, Ľudovít Smačko, Ing. Štefan Svitek, Ing. Alexander Vass a Larisa Vykukelová.

Absolventi tohto štúdia predstavujú poslednú generáciu trénerov, ktorí sa vzdelávali týmto spôsobom, keďže od 1.12.2008 je účinná vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.
Podľa tejto vyhlášky bude možné získať najvyššie trénerské vzdelanie len na vysokej škole bakalárskym a magisterským štúdiom.


Mgr. Ľubor Tománek, PhD.
 
Basketland Novinky

Galéria

 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria


spankbang