Basketland Camp '08 PDF Vytlačiť
Hlavným cieľom projektu je organizácia III. ročníka medzinárodného kultúrno - športových stretnutí mladých basketbalistov venujúcich sa basketbalu ako kolektívnemu športu, prezentácia ich individuálnych zručností, návykov a vlastností ako aj podpora detí zo sociálne slabších pomerov formou športovej a kultúrnej aktivity vo vytvorenom súťažno-hracom programe pri súťažnom BASKETLAND CAMPE ‘08. Basketbal ako kolektívny šport kladie náročné požiadavky na športovcov z hľadiska individuálnych zručností. Kto chce byť hráč, musí sa správne základy techniky nielen naučiť, ale ich aj neustále opakovať a stabilizovať, prípadne odstrániť negatívne návyky. Túto možnosť ponúkame v našich kempoch v malých skupinách a pod vedením skúsených trénerov, s prihliadnutím k veku a úrovni trénovanosti. Chceme, aby ste si z našich kempov odviezli zážitky a poznatky nielen športové, ale spoločenské i osobné. Naším zámerom je Vám v kempoch pomôcť aktivovať nové a správne impulzy do tréningu a osobného života, prostredníctvom odborne vedeného tréningu, kultúrneho programu a atraktívnych súťažných disciplín.
 


spankbang