Info Kvačany Print
 • camp je organizovaný formou týždenného i denného tábora
 • zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 14 rokov
 • podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku (záloha vopred + doplatok na mieste) a písomný súhlas rodičov
 • stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli týždenná forma - plná penzia / denná forma - pol penzia
 • povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý tréningový dres, vlastná basketbalová lopta, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na iontový nápoj, prefotená karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
 • každý účastník obdrží basketbalový dres Basketland, tričko s logom kempu, farebné fotografie, nálepky s logom kempu
 • doprava na kemp a z kempu je individuálna

Termín

 • 21. - 25. august 2017, Pondelok - Piatok

Cena

 • 159 - 179 € - týždenná forma tábora s ubytovaním a plnou penziou
  • (Záloha 79,- € do 31.12.2016 , 89,- € do 31.03.2017, 99,- € do 30.06.2017, + 80,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)
 • 109 - 129 € - denná forma tábora bez ubytovania s polovičnou penziou
  • (Záloha 59,- € do 31.12.2016 , 69,- € do 31.03.2017, 79,- € do 30.06.2017, + 50,- € platba na mieste pri nástupe do kempu)

Cena zahŕňa

 • stravovanie plná penzia pre ubytovaných (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá neskorá večera) / polovičná penzia pre neubytovaných (obed, olovrant)
 • ubytovanie
 • pitný režim
 • celodenný tréningový a kempový program
 • basketbalový dres Basketland
 • nálepky s logom kempu
 • výlety do okolia Prosieckej a Kvačianskej doliny
 • stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi
 • premietanie videofilmov
 • jazykový program „English is easy, basket is best“
 • individuálne i teamové súťaže a kvízy o vecné ceny

Ako potvrdenie svojej účasti na kempe Vás žiadame o uhradenie zálohy hráčskeho príspevku na účet: 262 073 46 53 / 1100; IBAN: SK71 1100 0000 0026 2073 4653 ( var.symbol: rodné číslo, správa pre príjímateľa.: priezvisko )
Platby akceptujeme najneskôr týždeň pred začiatkom podujatia.

POZOR! Účastníci budú akceptovaní podľa dátumu prijatia platby! Nie podľa termínu zaslania prihlášky.

Storno poplatky

Pravidlá storno poplatkov nájdete v priloženom súbore. Storno poplatky.

Kapacita turnusu

 • 50 účastníkov
 • ( v prípade vysokého záujmu účastníkov budú do termínu 30.05.2017 budú uprednostnení prihlásení hráči z partnerských klubov MBK Karlovka Bratislava a BO Gabbo Senec )

Lokalita - miesto konania

Liptovský Mikuláš, Kvačianska dolina
obecný športový areál pri ZŠ Kvačany

Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu oblasť letného basketbalového tábora:

 • športová viacúčelová hala LIPTOV aréna
 • telocvičňa pri ZŠ Kvačany
 • outdoorové basketbalové ihriská
 • futbalové ihriská ako aj ďalšie outdoor priestory
 • blízkosť príjemných turistických miest: Kvačianska dolina, Prosiecka dolina, Mlyn Oblazy, Liptovská Mara, ...

Ubytovanie a stravovanie

ZŠ Kvačany – na posteliach s úložným priestorom rozdelených do 6 tried, cca 10 hráčov v triede, podľa zaradenia do teamu.
Sociálne zariadenia – novozrekonštruové v priestoroch školy, jedálne i priamo v telocvični
Stravovanie v zrekonštruovanej samostatnej jedálni priamo v areály školy


Adresa: Kvačany 227 , 032 23 p. Liptovská Sielnica


Zväčšiť mapu

Kontakt

Mgr. Marta Páleníková Ing. Ľubka Fáberová
PR manager Camp manager
tel.: +421 914 239 753 tel.: +421 903 241 906
e-mail:media@basketland.sk e-mail: lubka@basketland.sk
Ing. František Kubala
Manager Basketland n.f.
tel.: +421 918 863 587
e-mail:fero@basketland.sk