Účel Print

Hlavným účelom založenia neinvestičného fondu je:

Ochrana a podpora zdravia a športu detí a mládeže

  • prispievať k všestrannej výchove, upevneniu fyzického a psychického zdravia mládeže, prostredníctvom aplikácie rozmanitej telovýchovnej aktivity a športovej činnosti na súťažnej úrovni v organizovaných kolektívoch i na rekreačnej úrovni v bežnom živote.

Cieľom n.f. je najmä získavanie finančných prostriedkov slúžiacich na:

  • zakúpenie nových športových potrieb a športového náradia
  • organizovanie športových a relaxačných podujatí
  • organizovanie výmenných športových akcií pre deti a mládež
  • organizovanie prednášok a seminárov za účelom informovania účastníkov o nových možnostiach a poznatkoch v oblasti relaxácie a ovplyvňovania športového ducha